Innkalling til Årsmøte i Sætregården Hestesportsklubb

Postet av Elisabeth Wiken den 29. Mai 2021


Tirsdag 8 Juni 2021 kl. 19.00
I kafeen på Sætregården
(OBS: kan flyttes utendørs hvis koronarestriksjoner krever det)
Sakliste
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle årsberetning.
5. Behandle regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent for 2021
8. Vedta budsjett.
9. Foreta følgende valg: 
a) Leder og nestleder
b) styremedlemmer og varamedlemmer, også ungdomsrepresentanter
c) Revisor
d) Valgkomité med 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte
Saker meldes styret på e-post innen 01 Juni. 
saetregaarden@hotmail.com
Årsmøtet er åpent for alle, men kun de med minst 1 mnd. medlemsskap og innbetalt kontingent for 2021 har stemmerett. Grunnet koronarestriksjoner må alle som skal på årsmøtet melde seg på ved å sende oss en mail. Fullt navn + telefonnummer. 
Det er viktig at medlemsmassen blir representert på årsmøtet, så vi håper du tar turen! 🙂 
Vel møtt!

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.