Innkalling til årsmøte i Sætregården Hestesportsklubb

Postet av Sætregården Hestesportsklubb den 18. Feb 2022

Tirsdag 22 Mars 2022 kl. 19.00
I kafeen på Sætregården

Saksliste:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle årsberetning.
5. Behandle regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent for 2021
8. Vedta budsjett.
9. Foreta følgende valg: 
a) Leder og nestleder
b) styremedlemmer og varamedlemmer, også ungdomsrepresentanter
c) Revisor
d) Valgkomité med 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte
Saker meldes styret på e-post innen 15. marsi. 
saetregaarden@hotmail.com
Årsmøtet er åpent for alle, men kun de med minst 1 mnd. medlemsskap og innbetalt kontingent for 2022 har stemmerett. Det er viktig at medlemsmassen blir representert på årsmøtet, så vi håper du tar turen! 🙂 
Vel møtt!